Thư mời lớp CNKT ngày 20/05/2023: TRAO ĐỔI CHÍNH SÁCH THUẾ ÁP DỤNG NĂM 2023; CÁC SAI PHẠM VỀ HĐĐT VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM

Thư mời lớp CNKT ngày 20/05/2023: TRAO ĐỔI CHÍNH SÁCH THUẾ ÁP DỤNG NĂM 2023; CÁC SAI PHẠM VỀ HĐĐT VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM

Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) là tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp về kế toán được Bộ Tài chính giao nhiệm vụ và cho phép tổ chức các khóa cập nhật kiến thức các chính sách mới về lĩnh vực Pháp luật kinh tế, Luật DN, Tài chính, Thuế, Kế toán, Kiểm toán….., và giải đáp vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định về Luật, chính sách mới nói trên cho các kế toán viên, kiểm toán viên đăng ký hành nghề và kế toán các doanh nghiệp, các đơn vị trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam.

Theo kế hoạch, ngày 20/05/2023, Chi hội tổ chức LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC đợt 8/2023 theo hình thức trực tuyến (online) trong phạm vi cả nước, với thông tin chi tiết như sau:  

Thu moi CNKT dot 8-2023 ngay 20 tháng 05 - Online
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ 20.05.23

Thư mời lop CNKT dot 8-2023 - Online trang 1


Thư mời lop CNKT dot 8- Online trang 2-1