Thư mời lớp CNKT ngày 17/02/2023: HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN VÀ THUẾ TNCN NĂM 2022 - (ONLINE QUA ZOOM)

Thư mời lớp CNKT ngày 17/02/2023: HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN VÀ THUẾ TNCN NĂM 2022 - (ONLINE QUA ZOOM)

Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) là tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp về kế toán được Bộ Tài chính cho phép tổ chức các khóa cập nhật kiến thức về chính sách, về nghiệp vụ và giải đáp vướng mắc về chính sách Tài chính, chính sách Thuế, Kế toán, Kiểm toán…..cho các kế toán viên/ kiểm toán viên đăng ký hành nghề và kế toán các doanh nghiệp, các đơn vị.

Theo kế hoạch, ngày 17/02/2023, Chi hội tổ chức LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC đợt 05/2023 theo hình thức trực tuyến (online) trong phạm vi cả nước, kính mời quý vị tham dự với nội dung như sau:    

Thu moi CNKT dot 5-2023 ngay 17 tháng 02 - Online
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ 17.02.23 -ONLINE

Thư mời lop CNKT dot 5-2023 - Online trang 1
 

Thư mời lop CNKT dot 5-2023- Online trang 2