Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
SCS Global Consulting (Vietnam) Company Limited
Công ty TNHH TMF Việt Nam
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ TRỌNG TÍN
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC
Công ty TNHH NAC (Việt Nam)
Công ty TNHH TIM SEN
Công ty TNHH dịch vụ thuế & kế toán Việt Tín

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 9904141
 • Trong tháng: 66166
 • Hôm nay: 2546
 • Đang Online: 5

Chính sách thuế đối với Công ty TNHH Grab Taxi

Ngày đăng: 02/10/2018 - Lượt xem: 1160
Ngày 8/02/2017, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 384/TCT-TNCN (gọi tắt là Công văn 384) trả lời Công văn số 0712/CV-Grabtaxi của Công ty TNHH Grab Taxi đề nghị hướng dẫn thống nhất chính sách thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải taxi tại một số tỉnh, thành trong nước.

Dưới đây là nội dung tóm tắt của Công văn 384:

Công ty Grab Taxi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với cá nhân hoặc với tổ chức kinh doanh vận tải (trực tiếp kinh doanh vận tải hoặc thay mặt cá nhân ký hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải) và thỏa thuận phân chia kết quả kinh doanh theo doanh thu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về nghĩa vụ thuế 

       a. Đối với Công ty TNHH Grab Taxi

Công ty TNHH Grab Taxi khai và nộp thuế theo quy định hiện hành đối với phần doanh thu được chia từ hoạt động kinh doanh vận tải theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

      b. Đối với tổ chức kinh doanh vận tải hợp tác với Grab Taxi

Tổ chức kinh doanh vận tải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định của pháp luật đối với phần doanh thu được chia từ hoạt động kinh doanh vận tải theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

      c. Đối với cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh vận tải

          - Cá nhân kinh doanh vận tải ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Grab Taxi hoặc với tổ chức kinh doanh vận tải nộp thuế GTGT, thuế NCN theo tỷ lệ % trên doanh thu, cụ thể như sau:

                   + 3% thuế GTGT trên doanh thu chịu thuế (phần doanh thu được chia);

                   + 1,5% thuế TNCN trên doanh thu chịu thuế (phần doanh thu được chia)

          - Đối với các khoản tiền thưởng khuyến khích theo doanh thu ngày: không tính thuế GTGT, cá nhân nộp thuế TNCN theo tỷ lệ 1% trên tiền thưởng

          - Đối với khoản tiền thưởng chất lượng phục vụ theo đánh giá sao: tính thuế TNCN với mức 10% trên tiền thưởng từ 2 triệu đồng/lần trở lên.

          - Công ty Grab Taxi và/ hoặc tổ chức kinh doanh vận tải có trách nhiệm khai, nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định đối với doanh thu, thu nhập được chia theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

2. Về lập hóa đơn ghi nhận doanh thu tính thuế của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải

Về nguyên tắc, tổ chức và cá nhân kinh doanh vận tải có nghĩa vụ lập hóa đơn giao cho khách hàng theo quy định của pháp luật về hóa đơn.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải (Công ty Grab Taxi, tổ chức kinh doanh vận tải, cá nhân kinh doanh và khách hàng) Công ty Grab Taxi có thể áp dụng hình thức ủy nhiệm lập hóa đơn theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.  Theo hình thức này Công ty Grab Taxi xuất hóa đơn cho khách hàng trên toàn bộ doanh thu bao gồm phần doanh thu được chia theo hợp đồng của Công ty Grab Taxi và phần doanh thu được chia cho tổ chức kinh doanh vận tải và cá nhân kinh doanh vận tải. Ngoài ra, Công ty Grab Taxi nên nghiên cứu các quy định về hóa đơn điện tử để áp dụng phù hợp với thực tế của Công ty Grab Taxi.

Các Cục thuế căn cứ quy định của pháp luật thuế hiện hành, hướng dẫn tại công văn này và thực tế kinh doanh của Công ty Grab Taxi trên địa bàn để hướng dẫn Công ty Grab Taxi thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị báo cáo và đề xuất hướng giải quyết kịp thời./.

Công văn 384 được gửi đến các Cục thuế Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Quãng Ninh.

 

Bài viết của Ông Mai Thanh Tòng, CPA, Phó Chủ tịch VICA-HCMC

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Cổ phần MISA
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Banner
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình