Công ty TNHH Art Consulting Việt Nam
Công ty TNHH World Tax Services Việt Nam
Công ty TNHH kế toán - thuế Liên Việt
Công ty TNHH Kế toán Thanh Xuân
Công ty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC
Trung Tâm Đào Tạo Smart Train
Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam
Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Kiến Vàng
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng
Công ty TNHH AP EXPERTISE
Công ty TNHH DV TV Kế toán thuế Đồng Nai
Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và TV Tài chính Việt Nam
CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Công ty TNHH TMF Việt Nam
Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax
Công ty TNHH Kế toán và TV Thuế Chiến Thuật
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC
Công ty TNHH tư vấn đầu tư Tri Thức
Công ty TNHH DV Kế toán U&I
Công ty TNHH KCS Việt Nam
Công ty TNHH PSC Việt Nam
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin Học KIẾN HƯNG
Công ty TNHH TV và DV Kế toán Mirai
Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH TMDV và Tư vấn A&M
Công ty TNHH AIC VIỆT NAM
Công ty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi
Công ty TNHH MAZARS Việt Nam
Công ty TNHH kế toán VINA
Công ty TNHH BDO CONSULTING (Việt Nam)
Công ty TNHH Kế toán AGS
Công ty TNHH kế toán và tư vấn KH
Công ty TNHH kế toán và tư vấn Sao Vàng
Công ty TNHH tư vấn QMC

Thông kê truy cập

 • Tổng truy cập: 8086194
 • Trong tháng: 229854
 • Hôm nay: 5896
 • Đang Online: 31

Hướng dẫn đăng ký Hành Nghề năm 2016

 

Kính gửi:  - Các doanh nghiệp kinh doanh dịch kế toán

          - Các Cơ sở tư nhân hành nghề kế toán

 

        

         

- Căn cứ QĐ 47/2005/ QĐ – BTC, ngày 14/7/2005 của Bộ TC về việc Chuyển giao  cho Hội nghề nghiệp thực hiện một số công việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán.

- Căn cứ quy định tại khoản 2 và 3 của Thông tư số 72/2007/TT-BTC, ngày 27/6/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký và quản lý hành nghề kế toán, hàng năm trước ngày 30/10 các doanh nghiệp dịch vụ kế toán và cá nhân hành nghề kế toán phải đăng ký hành nghề cho năm sau.

Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam hướng dẫn việc đăng ký hành nghề kế toán năm 2016 cho các doanh nghiệp và các cơ sở tư nhân hành nghề kế toán, như sau:

 

CV hướng dẫn đăng ký hành nghề năm 2016

Ngày đăng: 09/11/2015

Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
 • Công ty TNHH phần mềm Sắc màu
 • Hiệp Hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh quốc (CIMA)
 • Hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
 • Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank
 • Công ty TNHH NC9 Việt Nam
 • Công ty Phần Mềm Quản lý Doanh nghiệp (Fast)
 • Fast Accounting Online
 • Banner

Bình chọn

Bạn thấy website này thế nào?
Rất đẹp
Khá đẹp
Trung bình